Wijffie 

 Wijffie is geboren 05-05-2015 en haar kleur is white - tan en vacht is broken.

Haar vader is King Bassie's Tjorn Riverson en haar moeder Kea - Kary v.h. St. Anna Erf.

Uitslag Patella onderzoek:

Vrij

Uitslag oogonderzoek:

Vrij

 

Wijffie is vrij van Lens Luxatie via vererving!

 Wijffie is inmiddels bij ons aan het genieten van haar pensioen.